Tonya Lynas 's Entries

1 blog
  • 08 Aug 2018
    สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่า เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายข่าวสารลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัลการใช้งานสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกวงการ ได้แก่ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน วงจรฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ เป้าหมายหลักของการใช้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ตัวอย่างเช่นการชี้ระบุร่างกาย ด้วยการพึ่งพาหลักการที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกันการชดเชยการใช้บัตร ได้แก่ บัตร ATM, Credit card, Smart cardหลักปฏิบัติการสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือข้อเด่นของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีด, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm แบบชี้แจงลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงมากที่สุดสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ปราศจากอุปสรรคกำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับปริมาณคนมาก(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่กำลังเร็วไม่ลด(High Performance (Up to 4000 user identification) • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจทานลายพิมพ์นิ้วมือได้ทันทีทันใด เสถียร ไม่รวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ(Fast recognition ( Verification time/identification time)ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือการทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 1.พิจารณารูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือการทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 2.กลั่นภาพพร้อมทั้งสำรองสีของ Pixel ภาพลายพิมพ์นิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือไม่ก็ 0,1การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 3.กระจายภาพลายนิ้วมือให้น้อยลง ทำให้ สัดส่วนข้อมูลเบาบางด้วยหน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 4.ชี้จุดที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นพองหรือว่าริม(ridge)การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 5.ดึงจุดที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งปวงออกมาหน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 6.ตรวจทานลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ
    9040 Posted by Tonya Lynas
  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่า เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายข่าวสารลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัลการใช้งานสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกวงการ ได้แก่ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน วงจรฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ เป้าหมายหลักของการใช้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ตัวอย่างเช่นการชี้ระบุร่างกาย ด้วยการพึ่งพาหลักการที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกันการชดเชยการใช้บัตร ได้แก่ บัตร ATM, Credit card, Smart cardหลักปฏิบัติการสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือข้อเด่นของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีด, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm แบบชี้แจงลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงมากที่สุดสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ปราศจากอุปสรรคกำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับปริมาณคนมาก(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่กำลังเร็วไม่ลด(High Performance (Up to 4000 user identification) • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจทานลายพิมพ์นิ้วมือได้ทันทีทันใด เสถียร ไม่รวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ(Fast recognition ( Verification time/identification time)ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือการทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 1.พิจารณารูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือการทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 2.กลั่นภาพพร้อมทั้งสำรองสีของ Pixel ภาพลายพิมพ์นิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือไม่ก็ 0,1การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 3.กระจายภาพลายนิ้วมือให้น้อยลง ทำให้ สัดส่วนข้อมูลเบาบางด้วยหน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 4.ชี้จุดที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นพองหรือว่าริม(ridge)การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 5.ดึงจุดที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งปวงออกมาหน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 6.ตรวจทานลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ
    Aug 08, 2018 9040